FARBANJE I DORADA MATERIJALA

Željena boja i gramaža se definišu u ovom procesu.Raspon naših kupaca je širok, pa se javljaju različiti zahtevi kada se radi o ova dva parametra.Naš zadatak je da ih analiziramo i na osnovu toga dobijemo željeni  tekstilni materijal.

FARBANJE I DORADA MATERIJALA

Prva stvar koju kreiramo u našim laboratorijama je lab dip, gde naš tim sa preciznošću teži da dobije zahtevani uzorak boje materijala . Kada se lab dip potvrdi, procesira se putem kompjuterskog sistema preko koga se dodaju hemikalije i različite vrste kolora, kako bi se dobila željena nijansa. Sam proces bojenja se vrši u jednom od Scholl aparata, kapaciteta od 50 do 300kg. Bilo da se radi o otvorenoj pletenini ili materijalu u crevu, proces stabilizacije, sušenja i završne dorade će se odvijati na takav način da se ispuni zahtevani elasticitet, finoća i gramaža proizvoda.